Shanghai fine-chemistry CO., Ltd 86-21-17617767348-1 jyzhang@api-chem.com
5708-19-0 (S)-(-)-3-Cyclohexenecarboxylic Acid C7H10O2 634-675-3

5708-19-0 (S) - (-) - 3-Cyclohexenecarboxylic όξινο C7H10O2 634-675-3

 • Υψηλό φως

  5708-19-0 ενεργά φαρμακευτικά συστατικά APIS

  ,

  3-Cyclohexenecarboxylic οξύ

  ,

  C7H10O2 ενεργά φαρμακευτικά συστατικά

 • Όνομα προϊόντων
  (S) - (-) - ΟΞΎ 3-CYCLOHEXENECARBOXYLIC
 • Συνώνυμα
  (S) - (;) - οξύ 1,2,3,6-Tetrahydrobenzoic (1S) - cyclohex-3-ene-1-ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΌ ΟΞΎ (1S) - cyclohex-3-
 • CAS
  5708-19-0
 • MF
  C7H10O2
 • MW
  126.15
 • EINECS
  634-675-3
 • Σημείο τήξης
  19°C (λιτ.)
 • Σημείο βρασμού
  118°C/6mmHg (λιτ.)
 • Αγνότητα
  99%
 • Τόπος καταγωγής
  Κίνα
 • Μάρκα
  RUN
 • Πιστοποίηση
  IOS9001
 • Αριθμό μοντέλου
  Τρέξιμο-ζ
 • Ποσότητα παραγγελίας min
  10g
 • Τιμή
  inquiry
 • Συσκευασία λεπτομέρειες
  10g 50g 100g 500g 1kg
 • Χρόνος παράδοσης
  3-7 ημέρες
 • Όροι πληρωμής
  T/T, MoneyGram, BTCcoin
 • Δυνατότητα προσφοράς
  1kg --100kg

5708-19-0 (S) - (-) - 3-Cyclohexenecarboxylic όξινο C7H10O2 634-675-3

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1: Βασικές πληροφορίες

(S) - (-) - ΌΞΙΝΕΣ βασικές πληροφορίες 3-CYCLOHEXENECARBOXYLIC
Όνομα προϊόντων: (S) - (-) - ΟΞΎ 3-CYCLOHEXENECARBOXYLIC
Συνώνυμα: (1S) - cyclohex-3-ene-1-καρβοξυλικό οξύ (S) - cyclohex-3-Enecarboxylic οξύ (S) - 3-Cyclohexene-1-καρβοξυλικό οξύ (S) - (-) - ΟΞΎ 3-CYCLOHEXENECARBOXYLIC (S) - (;) - οξύ 1,2,3,6-Tetrahydrobenzoic (1S) - cyclohex-3-ene-1-ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΌ ΟΞΎ (1S) - cyclohex-3-ene-1-ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΌ ΟΞΎ (1S) - 3-Cyclohexene-1-καρβοξυλικό οξύ (S) - (-) - 3-Cyclohexene-1-καρβοξυλικό οξύ
CAS: 5708-19-0
MF: C7H10O2
MW: 126.15
EINECS: 634-675-3
Κατηγορίες προϊόντων: Edoxaban
Αρχείο μορ.: 5708-19-0.mol
(S) - (-) - ΌΞΙΝΗ δομή 3-CYCLOHEXENECARBOXYLIC
 
(S) - (-) - ΌΞΙΝΕΣ χημικές ιδιότητες 3-CYCLOHEXENECARBOXYLIC
Σημείο τήξης 19°C (λιτ.)
Σημείο βρασμού 118°C/6mmHg (λιτ.)
πυκνότητα 1.126±0.06 g/cm3 (προβλεφθε'ν)
δείκτης διάθλασης 1,4780 έως 1,4820
pka 4.67±0.20 (προβλεφθείς)
 
Πληροφορίες ασφάλειας
Κώδικες κινδύνου Γ
Δηλώσεις κινδύνου 34
Δηλώσεις ασφάλειας 2636/37/3945
RIDADR Η.Ε 3265 8/PGIII
HazardClass 8
PackingGroup ΙΙΙ

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2: Προσδιορισμός κινδύνου

2.1 ταξινόμηση της ουσίας ή του μίγματος

Διάβρωση δερμάτων, υποκατηγορία 1B

2.2 στοιχεία ετικετών GHS, συμπεριλαμβανομένων των προληπτικών δηλώσεων

Εικονόγραμμα 5708-19-0 (S) - (-) - 3-Cyclohexenecarboxylic όξινο C7H10O2 634-675-3 1
Λέξη σημάτων Κίνδυνος
Δήλωση κινδύνου H314 αυστηρή ζημία εγκαυμάτων και ματιών δερμάτων αιτιών
Προληπτική δήλωση
Πρόληψη

P260 μην αναπνεύστε τη σκόνη/τον καπνό/το αέριο/την υδρονέφωση/τους ατμούς/ψεκασμός.

P264 πλύσιμο… λεπτομερώς μετά από να χειριστεί.

P280 προστατευτικά γάντια ένδυσης/προστατευτική ενδυμασία/προστασία ματιών/προστασία προσώπου/μέσα προστασίας ακοής…

Απάντηση

P301+P330+P331 ΕΑΝ ΚΑΤΑΠΙΝΕΤΑΙ: Στόμα ξεβγαλμάτων. Μην προκαλέστε τον εμετό.

P363 μολυσμένος πλύσιμο ιματισμός πριν από την επαναχρησιμοποίηση.

P304+P340 ΕΑΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΑΙ: Απομακρύνετε το πρόσωπο στο καθαρό αέρα και κρατήστε άνετος για την αναπνοή.

P316 πάρτε την ιατρική βοήθεια έκτακτης ανάγκης αμέσως.

P321 συγκεκριμένη επεξεργασία (δείτε… σε αυτήν την ετικέτα).

P305+P351+P338 ΕΑΝ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξέβγαλμα προσεκτικά με το νερό για αρκετά πρακτικά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν παρόντες και εύκολους να κάνει. Συνεχίστε.

Αποθήκευση P405 κατάστημα που κλειδώνεται.
Διάθεση P501 ξεφορτωθείτε το περιεχόμενο/εμπορευματοκιβώτιο σε μια αρμόδια δυνατότητα επεξεργασίας και διάθεσης σύμφωνα με τους εφαρμόσιμους νόμους και τους κανονισμούς, και τα χαρακτηριστικά προϊόντων στο χρόνο της διάθεσης.

2.3 άλλοι κίνδυνοι που δεν οδηγούν στην ταξινόμηση

κανένα στοιχείο διαθέσιμο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.1 ουσίες

Χημικό όνομα Κοινά ονόματα και συνώνυμα Αριθμός CAS Αριθμός ΕΚ Συγκέντρωση
(S) - (-) - 3-Cyclohexene-1-καρβοξυλικό acid- (-) - 3-Cyclohexene-1-καρβοξυλικό οξύ (S) - (-) - 3-Cyclohexene-1-καρβοξυλικό acid- (-) - 3-Cyclohexene-1-καρβοξυλικό οξύ 5708-19-0 - 100%

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1 περιγραφή των απαραίτητων μέτρων πρώτων βοηθειών

Εάν εισπνέεται

Κινήστε το θύμα στο καθαρό αέρα. Εάν η αναπνοή είναι δύσκολη, δώστε το οξυγόνο. Εάν όχι αναπνέοντας, δώστε την τεχνητή αναπνοή και συμβουλευθείτε έναν γιατρό αμέσως. Μην χρησιμοποιήστε στόμα στο στόμα τη νεκρανάσταση εάν το θύμα έλαβε ή εισέπνευσε τη χημική ουσία.

Μετά από την επαφή δερμάτων

Μολυσμένη απογείωση ενδυμασία αμέσως. Πλύσιμο μακριά με το σαπούνι και την αφθονία του νερού. Συμβουλευθείτε έναν γιατρό.

Μετά από τη οπτική επαφή

Ξέβγαλμα με το καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συμβουλευθείτε έναν γιατρό.

Μετά από την κατάποση

Στόμα ξεβγαλμάτων με το νερό. Μην προκαλέστε τον εμετό. Μην δώστε ποτέ τίποτα προφορικά σε ένα αναίσθητο πρόσωπο. Καλέστε έναν γιατρό ή ένα δηλητήριο Control Center αμέσως.

4.2 τα περισσότερα σημαντικά συμπτώματα/αποτελέσματα, οξύς και καθυστερημένος

κανένα στοιχείο διαθέσιμο

4.3 ένδειξη της άμεσων ιατρικής παρακολούθησης και της ειδικής μεταχείρισης που απαιτούνται, εάν είναι απαραίτητο

κανένα στοιχείο διαθέσιμο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5: Μέτρα πυρόσβεσης

5.1 κατάλληλα εξαφανίζοντας μέσα

Ξηρά χημική ουσία χρήσης, διοξείδιο του άνθρακα ή οινόπνευμα-ανθεκτικός αφρός.

5.2 συγκεκριμένοι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χημική ουσία

κανένα στοιχείο διαθέσιμο

5.3 ειδικές προστατευτικές ενέργειες για τους εθελοντείς πυροσβέστες

Ανεξάρτητες συσκευές αναπνοής ένδυσης για την πυρόσβεση εάν είναι απαραίτητο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6: Μέτρα τυχαίας απελευθέρωσης

6.1 προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Αποφύγετε το σχηματισμό σκόνης. Αποφύγετε την υδρονέφωση, το αέριο ή τους ατμούς. Αποφύγετε με το δέρμα και το μάτι. Χρησιμοποιήστε τον προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. Φορέστε τα χημικά στεγανά γάντια. Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό. Αφαιρέστε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Εκκενώστε το προσωπικό στις ασφαλείς περιοχές. Κρατήστε τους ανθρώπους μακρυά από και αντίθετος στον άνεμο του χυσίματος/της διαρροής.

6.2 περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Αποτρέψτε την περαιτέρω έκχυση ή τη διαρροή εάν είναι ασφαλές να κάνει έτσι. Μην αφήστε τη χημική ουσία να εισαγάγει τους αγωγούς. Η απαλλαγή στο περιβάλλον πρέπει να αποφευχθεί.

6.3 μέθοδοι και υλικά για τη συγκράτηση και τον καθαρισμό

Συλλέξτε και τακτοποιήστε τη διάθεση. Κρατήστε τη χημική ουσία στα κατάλληλα και κλειστά εμπορευματοκιβώτια για τη διάθεση. Αφαιρέστε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Χρησιμοποιήστε τα αδιάβλητα στις σπίθες εργαλεία και το explosionproof εξοπλισμό. Το υιοθετημένο ή συλλεχθε'ν υλικό πρέπει να ξεφορτωθεί αμέσως, σύμφωνα με τους κατάλληλους νόμους και τους κανονισμούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1 προφυλάξεις για τον ασφαλή χειρισμό

Να χειριστεί καλά - αερισμένη θέση. Κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία ένδυσης. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αποφύγετε το σχηματισμό της σκόνης και των αερολυμάτων. Χρησιμοποιήστε την μη-ανάφλεξη των εργαλείων. Αποτρέψτε την πυρκαγιά που προκαλείται από τον ηλεκτροστατικό ατμό απαλλαγής.

7.2 όροι για την ασφαλή αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ασυμβιβάστων

Αποθηκεύστε το εμπορευματοκιβώτιο που κλείνουν στενά σε μια ξηρά, δροσερή και καλά-αερισμένη θέση. Κατάστημα εκτός από τα εμπορευματοκιβώτια τροφίμων ή τα ασυμβίβαστα υλικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8: Έλεγχοι έκθεσης/προσωπική προστασία

8.1 παράμετροι ελέγχου

Οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης

κανένα στοιχείο διαθέσιμο

Βιολογικές οριακές τιμές

κανένα στοιχείο διαθέσιμο

8.2 κατάλληλοι έλεγχοι εφαρμοσμένης μηχανικής

Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό. Λαβή σύμφωνα με την ορθές βιομηχανική υγιεινή και την πρακτική ασφάλειας. Έξοδοι κινδύνου οργάνωσης και η περιοχή κίνδυνος-αποβολών.

8.3 μεμονωμένα μέτρα προστασίας, όπως ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός (PPE)

Προστασία ματιών/προσώπου

Ένδυση που εγκαθιστά στενά τα προστατευτικά δίοπτρα ασφάλειας με τις δευτερεύων-ασπίδες που προσαρμόζονται στο EN 166 (ΕΕ) ή NIOSH (ηε).

Προστασία δερμάτων

Πυρκαγιά ένδυσης/πυρίμαχος και αδιαπέραστος ιματισμός. Λαβή με τα γάντια. Τα γάντια πρέπει να επιθεωρηθούν πριν από τη χρήση. Πλύσιμο και ξηρά χέρια. Τα επιλεγμένα προστατευτικά γάντια πρέπει να ικανοποιήσουν τις προδιαγραφές της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ της ΕΕ και του τυποποιημένου EN 374 που προέρχεται από το.

Αναπνευστική προστασία

Εάν τα όρια έκθεσης ξεπερνιούνται, η ενόχληση ή άλλα συμπτώματα είναι πεπειραμένη, χρησιμοποιεί μια αναπνευστική συσκευή πλήρης-προσώπου.

Θερμικοί κίνδυνοι

κανένα στοιχείο διαθέσιμο